Våre tjenester


iProsess har spesialisert seg på lederutvikling og rådgivning. Vi er spesielt opptatt av hvordan vi gjennomfører strategiske endringsprosesser i hverdagen og hvordan vi på en praktisk måte kan utvikle en bedriftskultur som forsterker strategien. iProsess utvikler ledergrupper og team slik at de skaper enda bedre resultater, og fasiliterer prosesser for bedre arbeidsmiljø og konfliktløsning. Vi er opptatt av den menneskelige faktoren i lederskapet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å blir respektert og motivert til å handle. iProsess jobber etter påstanden «Du er den du er – og det kan du gjøre noe med!»