Våre tjenester


Tor BerntsenKonkurransen i arbeidslivet stiller økende krav til endringskompetanse og sosiale ferdigheter hos sine ansatte. Derfor blir relasjonsledelse stadig viktigere for å kunne forsterke de prestasjonene som skaper gevinst på bunnlinjen.

Sammen med bedriften gjør vi oss kjent med de utfordringene som eksisterer. Basert på analysene, skreddersyr vi konkrete tiltak, enten på organisasjonsnivå eller ledelsesnivå.
Dette kan være tiltak som lederutviklingsprogram, kommunikasjonstrening, teamutvikling, lederstøtte, veiledning eller konflikthåndtering.

Vi vet at det er den menneskelige faktoren som skaper forskjellen på gode og mindre gode resultater. Derfor ønsker vi å møte deg personlig slik at vi sammen kan finne ut  hvordan vi kan hjelpe deg.