Hvordan utvikler man bedriftskultur, egentlig?


En praktisk oppskrift fra virkeligheten!

Av Organisasjonspedagog Tor Berntsen

I dag hevder nærmest alle bedrifter at bedriftskulturen har stor betydning for hvordan de fungerer, og for hvordan de lykkes. Og alle ledere er forpliktet til å utvikle bedriftskulturen på en eller annen måte. De har egentlig ikke noe valg for enten utvikler de kulturen bevisst etter en plan, eller så utvikler de den ubevisst som et resultat av det de gjør. Bedriftskultur blir det uansett. Men hvordan gjør man det helt konkret? Henning Bang foreslår en 7 trinns modell som egentlig inkluderer alt mellom himmel og jord. Kulturguruen Edgar Schein har en modell i flere lag, også kalt løk-modellen. Men det er ikke slik at du kan ta et raskt blikk på den og så vet du hva du skal gjøre. Tvert i mot. Det er stor forskjell på å beskrive interaksjonen mellom mennesker og på å gi oss en oppskrift på hva vi skal gjøre. Så i denne bloggen har jeg lyst til å gi en oppskrift som bygger på et arbeid jeg har gjort sammen med en av våre kunder.

FASE 1

Det første vi gjorde var å beskrive hva vi mente med god ledelse i vår bedrift akkurat nå. Innholdet ble utviklet i fellesskap med en utvidet ledergruppe på ca 40 ledere. Vi møttes noen ganger i året og diskuterte lederutfordringer og bidro med innhold. Jeg bearbeidet innholdet etter hver samling. Resultatet ble et hefte på ca 50 A5 sider med teori, selvlagde modeller, bilder av ansatte, sitater og eksempler.

FASE 2

Vi brukte følgende perspektiv: « Dette heftet er ekstremt gode notater fra en bok om ledelse på tusen sider – Vår oppgave fremover er å skape de 950 sidene som mangler.” Men ikke i form av mer tekst. Vi lagde podcaster hvor alle lederne fikk etter tur i oppdrag å reflektere over et kapittel i lederheftet og bli intervjuet på telefon om hvilken betydning innholdet hadde for den lederen i hverdagen. Telefonintervjuet ble tatt opp og publisert internt som en podcast for alle lederne. Det første året lagde vi 40 podcaster på ca 20 minutter om det vi mente var god ledelse i hverdagen.

FASE 3

For å sikre at lederne hørte på hverandres podcaster gjennomførte vi Kahoot med spørsmål om innholdet med symbolsk premie til de som vant på alle interne samlinger med en varighet på over 2 timer. Vi kan dokumentere antall avspillinger og vet at alle lederne og neste alle medarbeiderne har hørt podcastene. Noen har hørt samme podcast flere ganger. Slikt blir det kultur av etterhvert…..tror vi…..

FASE 4

Denne fasen jobber vi med nå…….